Kvalitetssikring hos Damgaard Revision – Godkendte revisorer

Alle kunder kan være 100% sikre på, at kvalitet, professionalisme og objektivitet er i orden hos os. Med et sikkert kvalitetsstyringssystem samt både intern og ekstern kontrol søger vi for at leve op til god revisorskik i alle sager og hos alle kunder.

 

God revisorskik

Som registrerede revisorer arbejder vi professionelt med den nøjagtighed og hurtighed, som beskaffenheden af hver enkelt opgave tillader. Med andre ord: Vi lever op til god revisorskik.

 

Ifølge Revisorloven er vi som revisorer ”offentlighedens tillidsrepræsentant” og god revisorskik betyder, at vi udviser ”professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne”.

 

Det får du sikkerhed for som kunde qua vores interne kvalitetssikringssystem. Dette sikrer, at der hele tiden sker kontrol af vores udførte arbejde undervejs i den enkelte opgave.

 

Ekstern kontrol af os

Som registreret revisorfirma er vi hos Damgaard Revision underkastet ekstern kvalitetskontrol. Denne udføres indenfor en 6 års periode af registrerede revisorer, der er udpeget og godkendt af Revisortilsynet under Erhvervsstyrelsen. De er alle helt uafhængige af Damgaard Revision.

 

Egen intern kontrol

Vi har jævnligt intern kontrol på kontoret. Dette er med til at sikre, at hver enkelt medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsgange. Dette betyder også, at intet færdigt produkt forlader firmaet, før det er blevet gennemgået af en medarbejder, som har det overordnede ansvar.

 

Alle ansatte hos Damgaard Revision deltager løbende i kurser, således at vi altid er opdateret med den nyeste faglige viden på området.

 

Efteruddannelse af alle revisorer

Vi lever op til revisoruddannelsens efteruddannelsesprogram. Alle revisorer deltager i 120 timers efteruddannelse over treårige periode, så vi sikrer, at vores revisorer til stadighed vedligeholder den teoretiske viden og de faglige kvalifikationer, som er en forudsætning for at beholde beskikkelsen.